Erbjudande nyinstallation:

Vårt mest säljande alternativ för villan.

Paket som ansluts till nätet då solenergin både kan nyttjas i fastigheten samt säljas om överskott skulle uppstå.
Arbetstid tillkommer på priset.

 

Solcellspaket 10 000 W innehåller:

  Paketet har en bedömd elproduktion av 10 000 kWh/år enligt Europeisk standards omräkningstal

 

 

Pris 84 630:- inkl. moms efter bidraget från länsstyrelsen

 

Detta erbjudande gäller från 2019 10 01